Algemene Informatie

Doelstelling
Stichting Hulp aan Tsjernobyl kinderen Holten wil kinderen uit Wit Rusland, die in radio actief gebied wonen,
uitnodigen voor een verblijf in Rijssen en Holten. Door 8 weken in een gezonde omgeving te zijn neemt zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de kinderen flink toe.
Met de hulp van gastouders willen wij dit deze kinderen graag aanbieden en ze een onvergetelijke tijd geven.

Doelgroep
De kinderen uit de doelgroep worden geselecteerd aan de hand van een aantal criteria.

 1. De kinderen komen uit besmette gebieden.
 2. De kinderen zijn niet ziek. Wel kan er sprake zijn van een zwakke gezondheid en een slechte weerstand.
 3. De kinderen worden begeleid door een leerkracht en een tolk om ‘s morgens les van te krijgen.
 4. De kinderen zijn in de leeftijd van negen à tien jaar.
 5. De kinderen komen uit dezelfde klas of klassen van één of meerdere dorpen in dezelfde omgeving.
 6. De kinderen komen voor een periode van 6-8 weken, omdat in die periode het bloed weer helemaal vernieuwd is en de weerstand vergroot is. Verder kunnen de kinderen een relatie opbouwen met de gastouders, waardoor ze de liefde en de aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Wat is hiervoor nodig?
Om het doel te bereiken dat de werkgroep zich gesteld heeft is veel hulp nodig:

 • Gastouders die liefdevol acht weken een Wit-Russisch kind in hun gezin willen opnemen.
 • Financiële ondersteuning (sponsors) om deze kinderen de kans te geven acht weken in Nederland geestelijk en lichamelijk aan te sterken.
 • Vrijwilligers die de kinderen willen begeleiden bij de activiteiten: o.a.
  Tolken
  Creatieve ideeën
  Sport en spel
  Vervoer

Veel mensen die zich met liefde en bewogenheid willen inzetten voor de hulp aan deze kinderen

Samenwerking
De stichting werkt samen met  12 werkgroepen  om regelmatig kinderen uit Wit-Rusland naar Nederland te laten komen.
Via deze Landelijke Werkgroep werken we samen met contactpersonen in Wit-Rusland.
De organisatie in Wit -Rusland heet “Aist Polesia”. Aist betekent Ooievaar en Polesia is de naam van de regio waar de kinderen vandaan komen ( de bosstreek van Prypjat ). Samenwerking met een Wit-Russische partner is een eis van de Wit-Russische overheid.

Deze contactpersonen leggen de contacten met de school in Wit-Rusland en verzorgen aanvragen van visa, gezondheidsverklaringen en alle andere papieren die de overheid in Wit-Rusland noodzakelijk vindt.

Bestuur

Het bestuur van de stichting “Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten” bestaat uit:

 

Dick ten Bolscher Voorzitter
Gerben Stegeman Penningmeester
Tonny Heusinkveld Secretariaat/Gastoudercommissie
Johan Lohuis Fondswerving
 Karin Stam Gastoudercommissie
 Annemieke Meijerink Gastoudercommissie
Anita Rutterkamp Activiteitencommissie
René Hoff PR en Fondswerving

 

Daarnaast werkt een grote groep vrijwilligers mee aan de uitvoering van het project.

Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zodat u giften kunt aftrekken in uw belastingaangifte. Ook voldoet de Stichting aan de vanaf 1 januari 2010 geldende nieuwe voorwaarden voor ANBI’s.

Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst. U kunt op deze site ook informatie vinden over hoe u kunt controleren of een stichting (zoals de onze) als Algemeen Nut Beogende Instelling is aangemerkt.

anbi_logo
Hoe ziet een project er globaal uit?
De Wit-Russische overheid heeft toestemming aan deze projecten gegeven onder voorwaarde dat de kinderen hun normale lesrooster volgen. De kinderen zijn leerplichtig. Daarom komen met een groep kinderen ook een lerares en een tolk mee. De leerboeken worden meegenomen vanuit Wit-Rusland en de kinderen volgen ‘s morgens hun normale lesrooster.
De activiteitencommissie stelt voor de 8 weken dat de kinderen hier zijn voor de middagen een activiteitenprogramma op. Hierin zitten o.a. sport, spel, creatieve middagen en uitstapjes. Op woensdagmiddag en in het weekend worden er geen activiteiten gepland, zodat ook het gastgezin tijd voor hun kind heeft.

voetbal

Gastgezinnen
De kinderen verblijven bij gastgezinnen in Holten en Rijssen.
Voordat definitief wordt vastgesteld wie gastgezin zal zijn, worden de potentiële gastouders bezocht door een lid van de gastoudercommissie. Uiteindelijk besluit het bestuur wie in aanmerking komt voor het gastouderschap.
Tijdens het verblijf van de kinderen worden regelmatig gastouderavonden belegd. Ieder gastgezin krijgt een contactpersoon toegewezen, zodat bij eventuele problemen contact kan worden opgenomen met deze contactpersoon. De ouders ontvangen iedere week een Nieuwsbrief met o.a. nieuws, verslagen van activiteiten en het actuele programma voor de komende week.

Wat wordt er van de gastouders verwacht?
Van de gastouders wordt verwacht dat zij één of twee kinderen 8 weken een thuis bieden. De kinderen gaan op ongeveer dezelfde tijden naar school als de Nederlandse kinderen. Van de gastouders wordt verwacht dat zij de kinderen brengen en halen naar en van school. Ook moeten de kinderen gebracht en gehaald worden naar sport en activiteit.
Er moet van worden uitgegaan dat de kinderen zich niet zelfstandig kunnen redden in het verkeer.
Gastouders ontvangen een complete lijst met gastgezinnen + kinderen, zodat ook onderling afspraken kunnen worden gemaakt voor het brengen en halen.
Aan de gastouders wordt verzocht een Verklaring omtrent het Gedrag te overleggen.
Indien u informatie wilt over het gastouderschap kunt u dit bij het secretariaat aanvragen (tel. 0548 – 363388).

Kosten voor de gastouders
Aan het begin van ieder project wordt een kledingbeurs georganiseerd, zodat gastouders niet op extra kosten komen voor kleding.
De meeste WA-verzekeringen van de gastgezinnen gelden ook voor de Wit-Russische logees. Het is wel verstandig een inzittendenverzekering af te sluiten.
Voor de gastouders blijven de kosten voor de maaltijden en het halen en brengen. En natuurlijk een grote investering in tijd, aandacht en energie!

Kosten van het project
Een groot deel van de kosten van het project is voor rekening van de stichting, zoals het met de bus halen van de kinderen vanuit Wit-Rusland en het terugbrengen, plus de overnachtingen onderweg. Ook de reisverzekering voor de heen- en terugreis en de ziektekostenverzekering voor het verblijf in Nederland worden betaald door de stichting.

De totale kosten van een project bedragen ongeveer € 18.000. Hiervoor is de stichting afhankelijk van giften en sponsoring.

AVG

Hier  kunt u de avg van de stichting downloaden