voorbereiding project 2014

We zijn al weer in volle voorbereiding op de groep kinderen die, zoals het er nu uitziet in januari en februari 2014 komen.

Wilt u informatie neem contact op