Wandeltocht 2e kerstdag 2018

De Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten stelt zich als doel:
Stichting Hulp aan Tsjernobyl kinderen Rijssen-Holten wil kinderen uit Wit Rusland, die in radio actief gebied wonen, uitnodigen voor een verblijf in Rijssen en Holten. Door 8 weken in een gezonde omgeving te zijn neemt zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de kinderen flink toe.
Met de hulp van gastouders willen wij dit deze kinderen graag aanbieden en ze een onvergetelijke tijd geven.

In november / december 2018 is er voor de achtste keer een groep van 32 Wit-Russische kinderen in Rijssen en Holten. Zij verblijven in gastgezinnen in Rijssen en Holten. ’s Ochtends krijgen zij les van hun Wit-Russische juffen en ’s middags wordt voor een activiteitenprogramma gezorgd.

Om de kinderen een fantastische tijd te geven is veel geld nodig. Daarom organiseren wij dit jaar een sponsorwandeltocht voor alle basisschoolleerlingen in Rijssen-Holten. Er is een wandelroute uitgezet van 3 km en van 5.5 km. Omdat de Wit-Russische kinderen al in Rijssen-Holten zijn, doen zij dit jaar zelf ook mee!

De wandeltocht wordt gehouden op woensdagmiddag 26 december a.s. (2e kerstdag). De start is bij Gelagkamer “DE KEIZER” Holterstraatweg 186, 7462 PN Rijssen.

Tijdschema

17 t/m 19 december             :  uitdelen inschrijfformulieren aan de kinderen

t/m 28 december                  :  vinden van sponsoren door de kinderen

26 december                        :  inleveren inschrijfformulieren en sponsorgelden door de kinderen    voorafgaand aan de loop.

26 december                        :  dag van de wandeltocht

Start tijden                             :13:30 – 14:30

Iedereen mag mee lopen voor dit goede doel , Er is geen startgeld om mee te lopen, maar een vrije gift

Heb je via school geen formulier ontvangen dan kun je deze  op onderstaande link downloaden en printen

formulieren wandeltocht 2e kerstdag 2018